Film Contest


contest stranky

 

Heartcore Film Contest is an online film festival of parkour movies. The contestants have to make video or photography regarding the rules of following categories, upload it to YouTube or any other media platform providing high quality stream and send the link to pauliedarks@gmail.com no later than 30th November 2020. Your submitted videos should be also created at least in 2019, though we prefer more actual projects created specifically for the festival.

Heartcore Film Contest je prvním českým online festivalem parkourových videí. Soutěžící musí vytvořit video splňující zadání příslušných kategorií, to pak nahrát na YouTube, či jinou mediální platformu, a odkaz poslat na adresu pauliedarks@gmail.com nejpozději do 30. 11. 2020. Přihlášená videa nesmí být starší než z roku 2019, preferujeme však spíše novější projekty vytvořené přímo pro festival.

 

 

 
Theme
Téma

  

This year's festival theme is Different world. Each video or photography submitted should work with this theme.
The way of grasping and processing the theme is open.

Téma letošního ročníku je Odlišný svět. Veškerá soutěžní videa či fotografie by měla s tímto tématem pracovat.
Uchopení a zpracování tématu je volné.

 

  
Contest categories
Soutěžní kategorie

 

1. Nature

In the first category the contestants have to create video only in natural environment (forest, rocks, etc.) The maximum allowed length is 2 - 5 minutes.

V první kategorii soutěžící musí vytvořit video v přírodním prostředí mimo město (les, skály, aj.). Povolená délka videí je v rozpětí 2 - 5 minut.

Inspiration: Return to the Joy: Parkour in Nature

 

2. Spot

In the second category the contestants have to create video from one spot only. It should be clear from the video what is the spot.
The video should depict only movements done in this spot. Maximum allowed length is 2 - 5 minutes.

Ve druhé kategorii mají soutěžící za úkol vytvořit video pouze z jednoho spotu. Z videa by mělo být patrné, co přesně je spotem.
Tato lokace by měla ve videu figurovat po celou dobu. Povolená délka soutěžních videí je v rozpětí 2 - 5 minut.

Inspiration: Flow The Spot #2: The Rail

 

3. One run

In the third category contestants have to create action sequence with the illusion it was shot on one take. Maximum allowed length is 1.30 - 3 minutes.

Ve třetí kategorii je cílem vytvořit akční sekvenci s dojmem, že je natočená na jeden záběr. Povolená délka videí je v rozpětí 1.30 - 3 minut.

Inspiration: Rooftop Escape POV

 

4. Photography 

In the last category contestants have to create most impressive serie of parkour photos which are somehow related to each other. Editing is not limited.
Limit is 4 - 15 photographies per contestant.

V poslední kategorii se soutěží o vytvoření nejpůsobivější série parkourových fotek, které spolu nějakým způsobem souvisí. Úprava není omezena.
Počet fotografií v sérii je omezen na 4 - 15 fotografií.

Inspiration: Carhartt WIP (page 20-37)

 

 

Sponsors
Sponzoři

 

We are delighted to say the festival is supported by the most known parkour brands in the world.

Jsme potěšeni, že je festival podporován předními světovými i českými parkourovými značkami.

 

A to Wherever

atowherever

 

Farang

farang large

 

 

Storror

storror box

 

Ampisound

ampi

 

 

The Motus Projects

motus

 

 

In Motion Academy

 IMA

 

 

We are still looking for sponsors who would contribute product or money prizes. If you are interested in supporting the event, contact us here.

Aktuálně stále sháníme sponzory, kteří by poskytli věcné i peněžní ceny. Pokud máte zájem festival podpořit, kontaktujte nás zde.

 

 

 

Confirmed prizes
Potvrzené výhry

 

Due to allowing winners to pick the sizes or colours they want, the prize list is not definitive and might be later updated,
as the items might be already out of stock. 
In that case we will provide you different prizes in the same price range.

Z důvodu flexibility pro vybírání velikostí a barev oblečení není seznam výher definitivní a může být časem pozměněn,
pokud nebudou zmíněné produkty skladem. 
V takovém případě budou výhercům poskytnuty jiné produkty ve stejné cenové výši.

 

Nature

1. A to Wherever premium tee + Farang BumBag + In Motion Academy 90 days pass + Motus Reaper or SD Tee

2. A to Wherever accessory + Farang Essential Beanie + In Motion Academy monthly pass + Motus Dead Cap or 5 Pannel

3. Farang Essential Pinset + Simplicity Stickers + Motus accessory

 

Spot

1. A to Wherever premium tee + Farang BumBag + In Motion Academy 90 days pass + Motus Reaper or SD Tee

2. A to Wherever accessory + Farang Essential Beanie + In Motion Academy monthly pass + Motus Dead Cap or 5 Pannel

3. Farang Essential Pinset + Simplicity Stickers + Motus accessory

 

One Run

1. A to Wherever premium tee + Farang BumBag + In Motion Academy 90 days pass + Motus Reaper or SD Tee

2. A to Wherever accessory + Farang BumBag + In Motion Academy monthly pass + Motus Dead Cap or 5 Pannel

3. Farang BumBag + Essential Pinset + Simplicity Stickers + Motus accessory

 

Photography

1. Motus SD photobook + Farang BumBag + Essential Beanie + In Motion Academy 90 days pass

2. Motus SD photobook + Farang Essential Beanie + In Motion Academy monthly pass

3. Motus SD photobook + Farang Essential Pinset + Simplicity Stickers

 

Main Prize

Motus Impact Shirt

Infrastructure SS20 Capsule

 

 


Judges
Porotci

 

 

 
Follow us
Sledujte nás

 

Updates and everything connected with the festival will be uploaded on our Facebook and Instagram. You can also search for the news under the hashtag #HCFilmContest.

Veškeré dění ohledně festivalu budeme průběžně zveřejňovat na našem Facebooku i Instagramu. Novinky můžete sledovat také pod hashtagem #HCFilmContest.