Film Contest


contest stranky

 

 

Heartcore Film Contest je prvním českým online festivalem parkourových videí. Soutěžící musí vytvořit video splňující zadání příslušných kategorií, to pak nahrát na YouTube, či jinou mediální platformu, a odkaz poslat na adresu pauliedarks@gmail.com nejpozději do 30. 11. 2020.

Heartcore Film Contest is the first Czech online film festival of parkour movies. The contestants have to make video or photography regarding the rules of following categories, upload it to YouTube or any other media platform providing high quality stream and send the link to pauliedarks@gmail.com no later than 30th November 2020.

 

 

Téma
Theme

 

Téma letošního ročníku je Odlišný svět. Veškerá soutěžní videa či fotografie by měla s tímto tématem pracovat.

Uchopení a zpracování tématu je volné.

This year's festival theme is Different world. Each video or photography submitted should work with this theme.

The way of grasping and processing the theme is open.

 

  

Soutěžní kategorie
Contest categories

 

1. Nature

V první kategorii "Nature" soutěžící musí vytvořit video pouze v přírodním prostředí mimo město (les, skály, aj.). Povolená délka soutěžních videí je v rozpětí 2 - 5 minut.

In the first category the contestants have to create video only in natural environment (forest, rocks, etc.) The maximum allowed length is 2 - 5 minutes.

Inspirace: Return to the Joy: Parkour in Nature

 

2. Spot

Ve druhé kategorii "Spot" mají soutěžící za úkol vytvořit video pouze z jednoho spotu. Z videa by mělo být patrné, co přesně je spotem.

Tato lokace by měla ve videu figurovat po celou dobu. Povolená délka soutěžních videí je v rozpětí 2 - 5 minut.

In the second category the contestants have to create video from one spot only. It should be clear from the video what is the spot.

The video should depict only movements done in this spot. Maximum allowed length is 2 - 5 minutes.

Inspirace: Flow The Spot #2: The Rail

 

3. One run

Ve třetí kategorii "One run" je cílem vytvořit akční sekvenci s dojmem, že je natočená na jeden záběr. Povolená délka soutěžních videí je v rozpětí 1.30 - 3 minut.

In the third category contestants have to create action sequence with the illusion it was shot on one take. Maximum allowed length is 1.30 - 3 minutes.

Inspirace: Rooftop Escape POV

 

4. Photography

V kategorii "Photography" se soutěží o vytvoření nejpůsobivější série parkourových fotek, které spolu nějakým způsobem souvisí. Úprava není omezena.

Počet fotografií v sérii je omezen na 4 - 15 fotografií.

In the last category contestants have to create most impressive parkour photo sequence, which are somehow connected. Editing is not limited.

Limit is 4 - 15 photographies per contestant.

Inspirace: Carhartt WIP (page 20-37)

 

 

 

 

Výhry
Prizes

 

První tři místa ve všech kategoriích a výherce hlavní ceny festivalu obdrží věcné odměny od předních parkourových značek.

  Seznam odměn bude zveřejněn později a průběžně aktualizován.  Pokud máte zájem akci podpořit, kontaktujte nás zde.

The first three places in each category and the winner of the main prize will be rewarded with a products of leading parkour brands.

Full list of prizes will be published later and updated regularly. If you are interested in supporting the event, contact us here.

 

 

 

 Sledujte nás
Follow us

 

Veškeré dění ohledně festivalu budeme průběžně zveřejňovat na našem Facebooku i Instagramu. Novinky můžete sledovat také pod hashtagem #HCFilmContest.

Updates and everything connected with the festival will be uploaded on our Facebook and Instagram. You can also search for the news under the hashtag #HCFilmContest.